Harita Genel Müdürlüğü
TOPOVT - Topoğrafik Vektör Veritabanı Yönetim Sistemi

Sistem Modülleri

TOPOVT - Topoğrafik Vektör Veritabanı Yönetim Sistemi

Web ve Mobil Platformu üzerinden Topoğrafik veri tabanlarında yapılan değişikliklerin yapıldığı ve sunulduğu bir çalışma platformudur.

Mobil Harita Düzenleme

Mobil cihaz kullanıcısı için Merkez Yönetim Sistemi tarafındanverilen bölge yetkisine bağlı olarak, bölgenin uydugörüntüsü ve vektör datasını alır.


Sayısallaştırma Platformu

Vektörel Özelliğe sahip verileri, belirli bir alan çözünürlüğünde ve zoom seviyesinde veriyi İnterpole etme (Yayma), web ve mobil haritalar üzerinde sunum etme sistemidir.

dashboard

GeoAtlas Platformu

Çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verileri, web ve mobil platformu üzerinden 2 ve 3 boyutlu sunum yapılan güvenlik yönetimli bir harita sistemidir

WMS, SOA GeoServer Platformu

Harita ve benzeri gizlilik arz eden görüntülerin içerisine gizli bir kod gömülerek paylaşımlarda, kopyalama işlemlerinde ve yayınlamalarda görüntülerin telif haklarını korumaktır.

Görev Yönetim ve Raporlama Sistemi.

Çeşitli Seviyelerde Üretilen Coğrafi Verileri, Web Platformu Üzerinden 2 Ve 3 Boyutlu Sunum Yapılan Güvenlik Yönetimli Bir Harita Sistemidir.

PROJE DETAYLARI

Sistem Özellikleri

YETKİ VERİLEREK İŞLEM GÜNCELLEME

Farklı servis katmanları dinamik olarak eklenebilmekte ve yetki bazlı sunulabilmektedir. WMS, WFS, TILE vb…

BİRDEN FAZLA KİŞİ İLE AYNI ANDA ÇALIŞMA

Vektörel veriler, veri tabanlarından aynı anda yüzlerce personel tarafından görülebilme ve raporlanabilme.

VERİ IMPORT VE EXPORT EDEBİLME

KML, GEOJSON, GPX, IGC, TOPOJSON, SHAPE File gibi dosyalar sürükle-bırak özelliği ile anlık olarak görüntülenebilir ve düzenlenebilir.

VEKTÖREL VERİLERİN PERİYODİK GÜNCELLENMESİ

Vektörel veriler harita katmanları üzerinde web platformlarından görüntülenebilecek, yönetilebilecek ve güncellenilebilecektir.

İLETİŞİM

Erişim bilgilerinden bize erişebilir proje hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Harita Genel Müdürlüğü
Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi. No:6 Posta Kodu: 06590 Çankaya/ANKARA
  Tel: +90 (312) 363 85 50 (25 pbx)
E-Posta: hgm@harita.gov.tr

© 2021 Harita Genel Müdürlüğü